-Ozone Code V1

-Ozone Infinity V1

-Ozone Torque V1

-Ozone Base V1

 

Ozone Code V1

Ozone Code V1

Ozone Code V1 135x40 - 41900р.(в наличии)

Ozone Code V1 138x41 - 41900р.(в наличии)

Ozone Code V1 141x42 - 41900р.(в наличии)

Ozone Code V1 144x43 - 41900р.(в наличии)

подробнее о кайтборде Ozone Code V1

Ozone Infinity V1

Ozone Infinity V1

Ozone Infinity V1 144x47 - 48000р.(под заказ)

подробнее о кайтборде Ozone Infinity V1

Ozone Torque V1

Ozone Torque V1

Ozone Torque V1 128x38 - 48000р.(под заказ)

Ozone Torque V1 131x39 - 48000р.(под заказ)

Ozone Torque V1 134x40 - 48000р.(под заказ)

Ozone Torque V1 136x41 - 48000р.(под заказ)

Ozone Torque V1 138x42 - 48000р.(под заказ)

Ozone Torque V1 140x43 - 48000р.(под заказ)

подробнее о кайтборде Ozone Torque V1

Ozone Base V1

Ozone Base V1

Ozone Base V1 133x40 - 41900р.(под заказ)

Ozone Base V1 142x42 - 41900р.(под заказ)

Ozone Base V1 148x44 - 41900р.(под заказ)

подробнее о кайтборде Ozone Base V1